Duvarlar, Sınırlar, Hiyerarşi

2019 - Devam Ediyor

Kentle ilgili düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan birisi sınır meselesi. Bariz bir biçimde gözüken biçimiyle duvarlar bu sınırlara işaret eden en belirgin öğeler olsa da aslında kimi binalar, otoyollar, tren yolları, nehirler ve hatta yeşillik alanlar dahi bu sınırları çizen öğeler olabiliyor. Duvarlar ise bu sınır çizme ve kendi özerk alanını, kendi tahakküm alanını belirleme konusunda en yaygın kullanılan malzeme.

Sınırın ötesinde olan bizden değildir. Diğer taraftadır. Ötekidir. Yani diğer bir bakış açısıyla biz onlardan değilizdir. Sınırlar çift taraflı bir dışlanma ve ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Dışladığımız da bizi dışlamaktadır.

Bu sınırları sosyoekonomik durumdan ileri gelen sınırlardır ve dolayısıyla aralarında hiyerarşik bir ilişki de vardır. Bu hiyerarşi de kendi sınırına çekilmeyi ve sınır ihlali yapanların hor görülmesi durumlarını beraberinde getirir.