top of page

Eğreti

Eğreti serisinde amacım kimi yerde insanları da tarif etmek için kullanılan bu kelimenin mecaz anlamlarıyla insan duygularını aktarmak ve aslında eğretiyi bir duygu olarak yeniden sınıflandırmaktır. Kendimizi eğreti hissedebiliriz, insanların eğretiliğini hissedebiliriz hatta şehirlerin eğretiliğini her saniye hissedebiliriz özellikle de İstanbul gibi çarpık bir metropolde yaşıyorsak. Eğretiye maruz kalırız, eğretiyi saklarız, gizleriz, ayıplarız. Kimi heykellerimde bu eğretiyi nerede sakladığımızı gösterdim, kiminde eğreti olanı sergiledim kiminde de sadece maruz kaldığım olayların eğreti hislerini aktardım.

 

1. Sıfat belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat:

“O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu.” - Attila ilhan

 

2. Sıfat iyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan:

“Konuk kadının durgunluğu evdeki tedirginliktendi, iğne üstünde oturuyormuşçasına eğretiydi duruşu.” - Burhan Günel

 

3. Sıfat takma:

Eğreti diş. Eğreti bacak.

 

4. Sıfat belli belirsiz.

 

5. Sıfat uyumsuz, yakışmamış.

 

6. Zarf iyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde:

“Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde.” - Zeyyat Selimoğlu

 

7. Zarf üstünkörü, ciddiye almadan: “Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun.” - Samiha Ayverdi

 

Tdk Güncel Türkçe Sözlük.

 

Aramızda eğreti durduğu düşünülen durum, nesne veya insanı gizlemek, göz ardı etmek ya da tam aksine aşırı olumlamakla, bir başka deyişle, ayrıştırmakla gelinen nokta eğretinin ta kendisidir.

Dolap, 2018. Metal/Alçı/Karışık Teknik, y33 cm x g24 cm x d37 cm.

Çekmece, 2018. Metal/Ahşap/Karışık Teknik, y21 cm x g44 cm x d45 cm.

Raf, 2018. Metal/Alçı/Karışık Teknik, y42 cm x g47 cm x d25 cm.

Saat, 2018. Metal/Alçı/Karışık Teknik, y61 cm x g31 cm x d10 cm.

Pencere, 2018. Karışık Teknik, 69 cm x 49 cm.

Postmodern, 2018. Karışık Teknik, y35 cm x g50 cm x d6 cm.

Sandık, 2018. Karışık Teknik, y51 cm x g71 cm x d10 cm.

Yuva, 2018. karışık Teknik, y50 cm x g70 cm x d11 cm.

bottom of page