top of page

Canlı Kılmak

Bu seride simbiyoz, asalaklık ve bir arada yaşama kavramlarını sorgulayarak yaşamın kendinde ne  olduğunu keşfediyorum. Yapay motor hareketlerine sahip heykeller kullanarak Berkeley'in "Var olmak algılanmaktır" felsefesini keşfediyorum. Ayrıca, geçişin keskin bir ayrımdan çok kimyasal bir gradyan gibi göründüğü yaşam ile yaşam dışı arasındaki bulanık çizgiyle de ilgileniyorum. İnorganik malzemeleri organik maddeyle birleştirerek başka bir varoluş biçimi bulmaya çalışıyor ve insanları canlıları cansızların "parazitleri" olarak görmeye davet ediyorum. Son olarak, bozulmuş ekosistemleri mantar kullanımı yoluyla canlandırma olasılığını araştırıyorum ve zarar verdiğimiz ekosistemleri eski haline getirmenin yollarını bulmanın önemini vurguluyorum.

bottom of page