top of page

Eti Kemik Geçe 

 

Eti Kemik Gece, çoğunluğu heykelden oluşan, zaman ve entropi kavramlarından yola çıktığım; entropinin sonuna gelindiğinde zaman ve canlılığın hareketi sürdürmek için çabalamasından doğan, Yokyer’de geçen bir dizi sıçramanın görsel ifadesidir. Seri boyunca zaman kavramını en basit ifade biçimi olarak düşündüğüm saatler (daha doğrusu akrep ve yelkovanlar) aracılığıyla ifade ettim çünkü amacım zamanı ifade etmekten ziyade zamanı algılayış biçimimizi değiştirmekti.

Zamanı akan bir nehir gibi algılasak da aslında zaman an parçalarından oluşan ve her yöne sonsuz ilerleyen bir olgudur. Amacım bu an parçalarının bir araya gelerek olsturduğu zamanı tayin eden büyük gök cisimlerinin hareketinin olmadığı bir yer evrende zamanı nasıl elde ederdik sorusuna bir cevap aramaktı. Biz küçük canlıların henüz üzerinde yaşadığı gezegenleri döndürecek güce erişmesi biraz zor. Bu yüzden canlıların gündelik hareketleri gibi küçük hareketlere odaklanmam gerekti. Böylece herkes kendi zamanını yani varoluşunu tayin edecekti.